Služby pre verejné orgány

Základným princípom našich služieb je schopnosť “posadiť zainteresované strany za jednej stôl”, kde majú príležitosť diskutovať a vyjednávať za použitia vysoko pokročilých komunikáčných techník ako aj techník na efektívne riešenie konfliktov.

 

Naše služby sú poskytované na základe flexibilnej dohody o financovaní / partnerstve na konkrétnom projekte.

 

 FLEXIBILITA NAŠICH SLUŽIEB

Naše služby sú postavené na tíme odborníkov pochádzajúcich jednak  z UK,  ako aj  zo CEE  krajín a ich schopnostiach:
 • Porozumenia potrieb a záujmov interkultúrnej klientely.
 • Porozumenia odlišným, legislatívnym a sociálnym systémom oboch strán ( UK a CEE).
 • Spoluprácu s kľúčovými partnermi v rámci všetkých regiónov UK , CEE a  EE.
 • Facilitovanie jazykových bariér.

 

 VÝHODY NAŠICH SLUŽIEB

 • Výhodná (resp. “víťazná”) situácia pre všetky zainteresované strany uskotočnená prostredníctvom vzájomnej dohody.
 • Vysoká miera súladu a trvalo udržateľné výsledky vzájomnej dohody sporiacich sa strán.
 • Zlepšenie kvality života občanov  (imigrantov ako aj domácich).
 • Zlepšenie komunikačných kanálov medzi UK a CEE inštitúciami / občanmi (lokálne ako aj cezhranične).
 • Zlepšenie porozumenia východných a západných kultúr a ich bilaterálnych vzťahov.
 • Posilnenie integračných procesov v rámci UK a CEE kultúr.
 • Skvalitnenie služieb súvisiacich s efektívnym „imigrantským manažmentom“.
 • Komplexita, flexibilita a servis “šitý na mieru”.
 • Neutralita, objektívnosť a diskrétnosť.

 

PONÚKAME IN HOUSE SLUŽBY  A  SLUŽBY NAŠICH EXPERTOV